Technologie

"Onze ambitie? Op den duur geen leidingwater meer moeten gebruiken"

Duurzaamheid is tegenwoordig niet meer weg te denken binnen een bedrijf. Hoe dragen  jullie je ecologisch steentje bij?

Roberto: “We werken aan duurzaamheid op verschillende fronten. Eerst en vooral door een  gedegen afvalbeleid. Denk maar aan de verpakkingskeuzes, het in kaart brengen van de afvalstromen, onze waterlozing, … Maar ook ons energieverbruik speelt een grote rol. Zo zijn we bijvoorbeeld volledig overgeschakeld op led-verlichting. Perslucht hebben we stelselmatig vervangen door frequentiegeregelde compressoren en we werken voor de koeling niet meer met freon, maar met stikstof. Wanneer we nieuwe aankopen plannen, zoeken we altijd naar de duurzaamste oplossing. Onze nieuwe pastakoker is daar een mooi voorbeeld van. Ook kijken we volop uit naar laadpalen en komt de elektrificatie van onze bedrijfsvoertuigen stilaan in zicht. We gaan sowieso voor de stapsgewijze aanpak. Duurzaamheid begint bij het maken van doordachte keuzes.”

 

 

Met Deliva bouwden jullie een eigen waterzuiveringsstation uit. Waarom die keuze?

Roberto: “Water speelt een grote rol in ons bedrijf. Het is nodig voor de bereiding van onze producten. Natuurlijk lozen we hierdoor ook heel veel, zo’n 700 tot 800 m3 per week. De Vlaamse Milieumaatschappij legt tegenwoordig zo’n strikte normen op om te mogen lozen, dat je als voedingsbedrijf niet meer zonder waterzuivering kunt.”

 

Was het een grote investering? Zowel budgettair als projectmatig? 
Roberto: “Ja, het was best een intensief traject, maar het is heel geleidelijk gegaan. Weet je, toen ik hier destijds begon betaalden we een aanzienlijk bedrag om te mogen lozen. Dat was toen zo. Vandaag is het ‘afkopen’ van zo’n toelating ondenkbaar, maar zelfs als het mocht, zou het onbetaalbaar zijn. De waterzuivering heeft zich op die manier dus al terugbetaald.”

Hoe begin je aan de uitbouw van zo'n waterzuiveringsstation? Met wie hebben jullie hiervoor samengewerkt?

Roberto: “We werken al van het begin samen met Novotec, een gespecialiseerd bedrijf uit Merelbeke. Vroeger was er nog geen waterzuivering, enkel een vetafscheiding. Met onze huidige productie zou die na amper 1 dag al vol zijn! Om ons systeem te verbeteren investeerden we eerst in een voorzuivering. Hierbij haalde een soort grote zeef het grofvuil, zoals groentestukjes, uit het water. Vervolgens werd via flotatie (waarbij lucht en een speciaal poeder vet doen bovendrijven) het vet uit het water gehaald. Doordat de normen steeds strenger werden, moesten ook wij weer een stap verder gaan. Uiteindelijk schakelden we over op biologische zuivering via membraantechnologie. Daar werken we nu al tien jaar mee.”

Wat is er zo bijzonder aan ‘biologische zuivering’?

Roberto: “Bij een biologische zuivering breken zuiverende micro-organismen de vervuiling in het water af. Die bacteriën kunnen enkel overleven in de juiste omstandigheden. Je moet dus goed rekening houden met de samenstelling van het water. Om een voorbeeld te geven: vroeger verwerkten we heel veel vlees, dat van nature rijk is aan stikstof. Doordat het vleesverbruik zo sterk is gedaald, moeten we nu zelf stikstof toevoegen, want dat is nodig voor het zuiveringsproces.”

Merken de medewerkers een verschil in werken voor en na het waterzuiveringsstation?
Roberto: “Ja, in die zin dat iedereen er rekening mee moet houden. Stel dat Quality beslist om een nieuw poetsproduct te gebruiken, dan moeten ze dat eerst afstemmen met mij. Want het moet natuurlijk wel compatibel zijn met de biologie van de waterzuivering. Maar ook als er iets wordt weggegooid, zeker bij grote hoeveelheden of een nieuw product, moet dat eerst even gevraagd worden. Op die manier wordt iedereen zich wel bewuster van het afvalbeleid. Onze regelmatige meetcampagnes zijn ook telkens weer een goede reminder.”

Vraagt zo'n waterzuiveringsstation veel onderhoud? Kan je dat toelichten? 
Roberto: “Uiteraard vergt zo’n systeem wel wat onderhoud. Tijdens de weekdagen worden er een paar keer per dag controles uitgevoerd door iemand van de technische dienst. De vult dan — indien nodig — ook product aan, reinigt de filters etc. In het weekend wordt het station vanop afstand gemonitord. Dat kan trouwens van overal ter wereld. In geval van problemen zendt het systeem automatisch een waarschuwing uit.”

 

Hoe groen ziet de toekomst van Deliva eruit? Staan er nog grootschalige projecten op de planning?

Roberto: “We werken al een tijdje rond circulair waterverbruik. Vandaag kunnen we al een gedeelte grondwater bereiden naar stadskwaliteit en inzetten bij de productie. Op termijn zouden we nog veel verder willen gaan en ons afvalwater hergebruiken, zodat we geen — of zo weinig mogelijk — leidingwater hoeven af te nemen. Natuurlijk is dat als voedingsbedrijf een gewaagde zet. Maar het is perfect mogelijk. Daar zit toekomst in, zeker met de huidige watertekorten.”  

Sluiten