Umami verzorgt het dagelijks beheer van een nieuw opvangcentrum in Hasselt

De bezetting in de opvangcentra voor asielzoekers in België is nog altijd hoog. Om opvang te garanderen voor alle asielzoekers en om een veilige spreiding van de bewoners maximaal te waarborgen, is er nood aan extra opvangplaatsen.
In het Parkhotel wordt opvang voorzien voor 125 personen. De eerste asielzoekers zullen in de loop van oktober aankomen. Het opvangcentrum zal zowel alleenstaande personen als personen in gezinsverband opvangen. De voornaamste landen van herkomst zijn Afghanistan, Syrië, Eritrea en Irak. Vanaf de opening van het centrum zal een team van medewerkers 24u/24u instaan voor de begeleiding van de bewoners.
Fedasil en zijn partners vergroten hun opvangcapaciteit zodat alle personen die asiel aanvragen in ons land opgevangen kunnen worden. Net zoals in 2015-2016 heeft de federale regering beslist om ook de privésector bij deze capaciteitsuitbreiding te betrekken via een overheidsopdracht.
Wij namen deel aan de overheidsopdracht en stelde het voormalig Parkhotel in Hasselt voor, een hotel waar tot voor kort arbeidsmigranten verbleven. Het voorstel werd begin juli 2020 goedgekeurd door de regering. Umami staat al jaren in voor de catering in opvangcentra van Fedasil en het Rode Kruis en wij nemen nu het volledige beheer van het tijdelijke opvangcentrum in Hasselt op ons. De opening is voorzien in oktober 2020.
Sluiten